วีดีทัศน์และสื่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต้นแบบแห่งความหวัง พลิกผืนดิน แปลงผืนน้ำ ปลูกป่าไม้ ดินแดนแห่งความสมบูรณ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต้นแบบแห่งความหวัง พลิกผืนดิน แปลงผืนน้ำ ปลูกป่าไม้ ดินแดนแห่งความสมบูรณ์