เริ่มโครงการ “ดอยตุง 6” ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2555 – 2561