เริ่มโครงการ “ดอยตุง 3” ที่จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน พ.ศ. 2549 – 2555 เริ่มโครงการ “ดอยตุง 4” ที่จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2549 – 2553