สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลพาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA Gold Award) จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว