มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับรางวัลนิเคอิเอเชียจากหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวนิเคอิของประเทศญี่ปุ่นในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชียด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม outstanding Organization for culture and community