พระราชดำรัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” เริ่มโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบที่ดอยตุงและเริ่มการก่อสร้างพระตำหนักดอยตุงเพื่อเป็นที่ประทับทรงงาน