ก่อตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม” เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและเย็บผ้า ปัจจุบันเรียกว่า “ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ” โดยเปิดบริการร้านแม่ฟ้าหลวงแห่งแรกที่ดอยตุง ปัจจุบันร้านหัตถกรรมทั้งหมดมีชื่อใหม่ว่า “ดอยตุงไลฟ์สไตล์”