ปัญหาหนักของคนเมืองกรุงนอกจากปัญหาน้ำท่วม  อีกปัญหาหนึ่งที่เรียกได้ว่าสาหัสพอสมควรนั้นคือ “ปัญหาการจราจร” ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐพยายามที่จะแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่า เมื่อเมืองเจริญขึ้น การเดินทางก็มีมากขึ้น แต่ขนาดของพื้นที่ไม่ได้ขยายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และด้วยปัญหานี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้เบาบางลง ทรงให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรหลายโครงการได้แก่ โครงข่ายวงแหวนเลี่ยงเมือง แบ่งเป็น

โครงการ

“…อันนี้ก็ไม่ใช้เรื่องของนิติศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของรัฐศาสตร์ หรือของตำรวจ หรือของศาล เป็นเรื่องของวิศวกรรม ก็จะต้องทำวิศวกรรมให้ดีขึ้น คือหมายถึงว่าทำถนนให้ดีขึ้น…ฉะนั้นจะต้องมีผังเมืองให้ดีขึ้น หรือมีการสร้างถนนที่เหมาะสมขึ้น ให้เหมาะกับการจราจร…”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้ร่วมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายรายได้จากการจัดงาน เพื่อสมทบทุนโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรตามพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
22 มีนาคม 2537

แกลเลอรี่ภาพ “โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล”

อินโฟกราฟิก

Industrial Ring Road and Bhumibol Bridges

The Bhumibol Bridge 1 and 2 were the king’s initiative in 1995 with an aim to serve goods transportation from the Bangkok Port to industrial areas in Samut Prakan and other regions in the country to ease land traffic in surrounding areas. King Bhumibol granted the name Bhumibol 1 to the northern bridge across the Chao Phraya River linking Bangkok and Samut Prakan, and the name Bhumibol 2 to the southern bridge that links Phra Pradaeng district and Samrong Tai sub-district. The two bridges are part of the Industrial Ring Road that connects Rama III Road to Poochao Samingphrai Road and Suksawat Road. The mega bridge crosses the river twice and has two cable-anchored spans of 702 metres and 582 metres. It is supported by two diamond-shaped pylons 173 metres and 164 metres high respectively.

In the middle there is an interchange taking traffic to and from Suksawat Road in Phra Pradaeng. The Klong [canal] Lad Pho Sluice Project was a project of His Majesty beginning in 1995 to develop Lad Pho Canal, a natural canal, as a shortcut to quickly sluice water out of the Chao Phraya River to the sea in large volume. Originally, Chao Phraya River flowed to the sea over an 18-km distance through the area of Bang Krajao, with the water’s journey taking about five hours. Klong Lad Pho sluice gate, since its operation in 2006, helped shorten the journey to only 10 minutes over a 600-metre distance.

The project can sluice water in the highest ratio of 500 cubic metres per second and is the main force to drain the water down the sea in a huge amount during the period during sea rise and when water rushes down from the north annually. The Klong Lad Pho sluice gate enables the water level to fall some 10-15 cm and helps the water flow to the sea from Nonthaburi, Bangkok and Pathum Thani, and has worked effectively since the Thai capital has survived major flood situations.

อ้างอิง

รายงานพิเศษ | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “ครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน”. (2020, January 9). สยามรัฐ. https://siamrath.co.th/n/25056 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2556).
ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2560). จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.
King Bhumibol taking boat trip to open two bridges linking industrial zones. (n.d.). Welcome to Website of the Royal Thai Embassy, Singapore | Royal Thai Embassy. https://www.thaiembassy.sg/press_media/news-highlights/king-bhumibol-taking-boat-trip-to-open-two-bridges-linking-industrial-zo