หนังสือ 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ