ข้าว| ข้าวโพด | ฝ้าย | ยางพารา | ทรัพยากรป่าไม้ | ผลิตผลป่าไม้| การทำไม้ | วัชพืช | วัวควาย | ช้าง