กระบวนพยุหยาตรา| วีรสตรีไทย | ศิลปะการทอผ้าไทย | เครื่องถม| เครื่องปั้น | การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน | การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ | องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ